JoVer gevelonderhoud Bv.

 

 

Slotreparatie op locatie

 

 

Geveltechniek

De gevel – zonwering dient vanaf oplevering goed te worden onderhouden, in eerste instantie vanwege de verleende garantie. Maar ook na de garantie is technisch functioneel onderhoud noodzakelijk om een goed functioneren van de gevel en de zich daarin bevinden draaiende delen te borgen. Door het technisch onderhoud in te brengen in een meerjarig onderhoud plan (MJOP) worden toekomstige gebreken voorkomen en voldoet U aan de veiligheidseisen met betrekking tot het functioneel zijn van vluchtdeuren.

Door technisch onderhoud blijft de gevel voldoen aan de gewenste prestaties (functionaliteit, de comfort aspecten en levensduur van de gevel) en worden toekomstige gebreken voorkomen.

Ook voor acute problemen die kunnen ontstaan door inbraak, storm en andere incidenten kan JoVer een passende oplossing bieden. Bij lekkage problemen kan JoVer onderzoeken uitvoeren om de oorzaak te achterhalen, na het onderzoek volgt een rapportage en een passend hersteladvies.

Bij verouderde gevels kan JoVer de gevel revitaliseren. Onder revitaliseren verstaan wij het visueel aanpakken van de gevel om een nieuwe uitstraling te creëren tot het vervangen van de gevel (delen) ten behoeve van het verhogen van het energie label, verbeteren van functionaliteit en het verbeteren van de comfort aspecten.

Voor informatie: klik HIER


Glijblokje repareren

 

 

Gevelmanagement

De basis van JoVer gevelmanagent is een inspectie en inventarisatie van de gevel en de zich daarin bevinden gevelelementen. Afhankelijk van de klanteisen (esthetisch en of conform NEN 2767) de gevelmaterialen koppelt JoVer hieraan een compleet esthetisch en technisch/functioneel onderhoudsprogramma. Na uitvoering van de nul-beurt kan het meerjarig onderhoudsprogramma uitgevoerd worden.

De voordelen van JoVer gevelmanagement zijn;

•  Langere technische en esthetische levensduur van de gevel

•  Een altijd juiste esthetische uitstraling van de gevel

•  Garantiebehoud

•  Door het frequent uitvoeren van onderhoud minder kosten

•  Indien gewenst een vast jaarbedrag voor laag frequent onderhoud zoals reinigen en conserveren

•  Technisch goed functioneren van ramen en deuren

•  Borging van veilige vluchtroutes

•  Verlengde garantie op het door JoVer uitgevoerde onderhoud of herstel

•  Bij leegstand een beter verhuurbaarheid en bij verkoop een betere verkoopbaarheid

•  Besparing op de onderhoudskosten

Voor informatie: klik HIER


 

Bereikbaarheid

JoVer weet als geen ander dat het bereik van gevel en dak essentieel is voor kostenbesparend en veilig onderhoud.

Deskundig adviseren wij u over de toegangsweg en werkplekinrichting zodat deze veilig en functioneel is voor de uitvoering van de gevel en dak werkzaamheden.

Buiten de advisering kunnen wij ook de producten en systemen leveren die op basis van een vooraf opgemaakte RI&E (risico-inventarisatie) gebaseerd is op het uit te voeren onderhoud, de gewenste frequentie, werkmethode en de overige functies van de veiligheidsvoorzieningen. De producten en systemen worden mede beoordeeld op de montage eisen en de geschiktheid van de ondergrond (dak en geveldelen) waarop de montage moet plaatsvinden.

Het uiteindelijke doel van de aangebrachte producten en systemen moet leiden tot efficiënt onderhoud, een veilige toegang en een veilige werkplek zodat de werkzaamheden optimaal beveiligd uitgevoerd kunnen worden.

Voor informatie: klik HIER


 

 

 

Kit-werk

Kit werk is een vorm van afwerking en afdichting die speciale aandacht verdiend. Voor een goede waterdichte afdichting met garantie dienen deze werkzaamheden met vakmanschap te worden uitgevoerd. JoVer is gespecialiseerd in het afkitten van alle soorten voegen waaronder ook brugvoegen. We zijn voornamelijk actief in de zakelijke markt.

Desgewenst kunnen wij de kit werkzaamheden aan vloeren ook combineren met het aanbrengen van een coating die voldoet aan de door de klant gestelde eisen.

U kunt bij JoVer terecht voor het kitten van;

Geveldilataties, kit werk t.b.v. structurele beglazing, natuursteen, vloerdilataties, betonbanden, betonplaten, galarijvoegen, brugvoegen, waterslagen en kozijnen.

Lekkages veroorzaken vaak grote en vervelende schades. Deze lekkages zijn vaak te voorkomen door tijdig onderhoud te plegen aan de waterdichte voegen en of om deze tijdig te vervangen. JoVer is ervaren in het onderhouden en vervangen van verouderde kitvoegen. Wij beschikken over de verschillende benodigde technieken en werken samen met gerenommeerde leveranciers van kit en coatings.

 

Hierdoor kan JoVer tussen de 5 en 12 jaar garantie verstrekken op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Voor informatie: klik HIER